background CONTACT
Quick navigation
LABEKO s.r.o. - logo
Contact informations
LABEKO, s.r.o.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany
Tel,Fax: +421 33 7741477,
IČO: 36 239 313, DIČ: 2020170867, IČ DPH: SK 2020170867
Registrácia v OR Okresného súdu Trnava - 12280/T
Mapka ako nás nájdete pomocou GOOGLE MAPY
INFO tel: 0337741477e-mail: labeko@labeko.sk
Contact form     Message
For  
Name (corp.) * 
E-mail * 
Phone 
Security code Please fill here code from picture!
Security code:
* Field are obligatory