background Oblasť kontroly liekov, liečiv a pomocných látok
Rýchla navigácia
LABEKO s.r.o. - logo
Oblasť kontroly liekov, liečiv a pomocných látok
  • kontrola obsahu kovov ( Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Pd, Ru, Sb, Se, Sn, Ti, Zn ) v liekoch, liečivách a pomocných látkach v zmysle Európskeho liekopisu, USP 231
  • kontrola farmaceutických substancií v liekoch a liečivách v zmasle Európskeho liekopisu