background OSVEDČENIA
Rýchla navigácia
LABEKO s.r.o. - logo
OSVEDČENIA
Osvedčenie o akreditácií č.S-030 SNAS na skúšanie,vzorkovanie a interpretáciu výsledkov - rozsah akreditácieOsvedčenie o akreditácií č.S-030 SNAS na skúšanie,vzorkovanie a interpretáciu výsledkov
rozsah akreditácie
Rozhodnutia - Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na vykonávanie farmaceutického skúšania ťažkých kovov a farmaceutických substancií v liekoch a liečiváchRozhodnutia - Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na vykonávanie farmaceutického skúšania ťažkých kovov a farmaceutických substancií v liekoch a liečivách
Rozhodnutie - Ministerstva zdravotníctva SR na chemické skúšanie predmetov bežného používania v zmysle osvedčenia o akreditácií č. S-30Rozhodnutie - Ministerstva zdravotníctva SR na chemické skúšanie predmetov bežného používania v zmysle osvedčenia o akreditácií č. S-30Osvedčenie na senzorické hodnotenie potravín, kozmetických výrobkov a obalov – STU -FCHPTOsvedčenie na senzorické hodnotenie potravín, kozmetických výrobkov a obalov – STU -FCHPT
Osvedčenie na odber podzemných a odpadových vôdOsvedčenie na odber podzemných a odpadových vôdOsvedčenie na odber pitných vôdOsvedčenie na odber pitných vôd
Osvedčenie na odber pitných a povrchových vôdOsvedčenie na odber pitných a povrchových vôdOsvedčnie na prácu s omamnými a psychotropnými látkamiOsvedčnie na prácu s omamnými a psychotropnými látkami
Osvedčnie na prácu s omamnými a psychotropnými látkamiOsvedčnie na prácu s omamnými a psychotropnými látkamiOsvedčenie o dodržiavaní správnej laboratórnej praxi. - Vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.Osvedčenie o dodržiavaní správnej laboratórnej praxi. - Vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
Osvedčenie o dodržiavaní správnej laboratórnej praxi. - Vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.2Osvedčenie o dodržiavaní správnej laboratórnej praxi. - Vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.2