background PRÍSTROJE
Rýchla navigácia
LABEKO s.r.o. - logo
Prístrojové vybavenia
Základné prístrojové vybavenia laboratórií
 • Spektrometer ICP PRODIGY, Teledyne Leeman, USA
 • Spektrometer ICP 38 PLUS Jobin Yvone, Francúzsko
 • Atomový absorpčný spektrometer SPECTR AA 30A s grafitovou kyvetou GTA 96,Varian, USA
 • Plynový chromatograf GCMS-QP2010 Shimadzu, Japonsko
 • Plynový chromatograf GC 2010 s detektorom ECD Shimadzu, Japonsko
 • Plynový chromatograf GC 2014 s detektorom FID Shimadzu, Japonsko
 • Plynový chromatograf PU 4550 ECD, Philips, USA
 • Plynový chromatograf Model 3720 s detektorom TDC Varian, USA
 • HPLC systém Shimadzu LC-2010CHT, P/N 228-45103-38 Shimadzu, Japonsko
 • Iónový kvapalinový chromatograf ILC 1, fy Waters, USA
 • Analyzátor ortuti AMA 254, ALTEC ČR
 • Analyzátor TOC-V CPH, Shimadzu, Japonsko
 • AOX analyzátor, LTX 2000, Labtech, Brno, ČR
 • V – 530 UV/VIS Spectrophotometer, Jasco, Japonsko
 • Elektroforetický analyzátor E3A 102, VILLA LABECO,s.r.o., SR
 • Spektrometer FTIR-8400S Shimadzu, Japonsko
 • Multi-parameter analyser Consort C860, Consort, Belgicko
 • Schott Titroline KF, fy Schott, USA
 • Oxymeter LDOTM HQ 10, Hach Lange LTD, USA
 • Vreckový chlórkolorimeter, Hach Lange LTD, USA
 • pH metre, konduktometre
 • analytické váhy
 • sušiarne, muflovú pec

a ďalšie základné laboratórne vybavenie